>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • 8 พ.ค. 64 วันหยุดแต่เราไม่หยุด มอบถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุด แก่ชาวชุมชน 70 ไร่
 

"วันหยุดแต่เราไม่หยุด" วันนี้มูลนิธิดวงประทีปมอบถุงยังชีพ กว่า 1,500 ถุง แก่ชาวบ้านชุมชน 70 ไร่ ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการรักษาระยะห่างทางสังคม ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคที่มีเมตตาทุกท่านที่ระดมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค มายังมูลนิธิดวงประทีป เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้อย่างทั่วถึง ชุมชนอื่นๆ อดใจรออีกนิดนะคะ (8 พ.ค. 64)วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 379 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาจารย์อรามากิกับนักข่าวชาวญี่ ปุ่นเยี่ยมโครงการนิวัตน์สู่ชีว ิตใหม่
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 Student from Barker College & Party มาทำกิจกรรมที่กาญจนบุรี
 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 คุณซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่น เยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound