>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 
ระหว่างวันที่8 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ Tendaishuu (Ichigu) จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 8 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ และก่อนที่จะไปเยี่ยมน้องๆ ที่โครงการนิวัตน์สู่ชึวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรีได้ลงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่วัชรพล หลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ลงเยี่ยมให้ความช่วยเหลือมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากถุงยังชีพที่นำไป แจกจ่ายไม่เพียงพอ  และประกอบกับที่วัชรพลมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ มีจำนวนมาก คุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร ได้ลงเยี่ยมชาวชุมชนพร้อมมอบเรือจำนวน 1 ลำ สำหรับส่วนกลางให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจร โดยเรือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และคณะสงฆ์กลุ่มดังกล่าว
    นอกจากเรือและถุงยังชีพดังกล่าวแล้ว ผู้แทนจากบริษัทน้ำตาลสิงห์บุรีฯ  ผู้สนับสนุนกากน้ำตาลให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาผลิตน้ำชีวภาพ และ EM Ball ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบน้ำชีวภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนอีกด้วยวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1551 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กกว่า 2,000 คน มารวมตัวกันที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 Elsereine1% Club มอบชุดทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัส
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 บ้านธารน้ำใจ 3 ณ บ้านน้ำเค็ม หลักชัยแห่งธารน้ำใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound