>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณชัชชาติ ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 

"คุณชัชชาติ ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง" ในวันนี้ รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ชุมชน 70 ไร่ พร้อมคุณครูประทีป เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ยังคงต้องกักตัวอยู่ในบ้านของตนเอง (30 เม.ย. 64)


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 15 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 Disney Learning Town
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 ลานเด็ก ลานวัฒนธรรม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound