>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กองทุน WILLIESORPHANFUND ห่วงใยสุขอนามัยเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
 

อุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส สนันสนุนโดย WILLIESORPHANFUND เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนคลองเตยและเด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้กองทุนฯ ยังได้มอบไข่สดให้เด็กๆ และผู้ปกครองนำไปประกอบอาหารรับทานภายในครอบครัว (29 เม.ษ. 64)


วันที่ : 21/07/2564

อ่าน 259 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน
 ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 ป.ป.ส. อบรมต้านภัยยาเสพติดที่ชุมพร
 ลงพื้นที่ชุมชนล็อค 1-2-3 มอบถุงยังชีพและอาหารให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย Covid-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในยามวิกฤต
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound