>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยในสลัม ประจำปี 2564
 

ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยในสลัม สนับสนุนโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
ศ.เกียรติคุณ น.พ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป มอบของขวัญ แก่ผู้สูงวัยในชุมชนแออัด เพื่อเป็นกำลังใจ แต่เนื่องจากสภานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดนี้ มูลนิธิฯ จึงไม่ได้จัดงานเลี้ยงเช่นเคย แต่ใช้การมอบของขวัญและอาหารกล่องให้กลับไปรับประทานที่บ้านแทน ขอขอบพระคุณ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ (9 เม.ย. 64)


วันที่ : 15/01/2561

อ่าน 208 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 ก้าวสู่มืออาชีพ
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้าร่วมแข่งฟุตซอลอำ เภอ เก่งทั้งกีฬา เก่งทั้งงานพัฒนา
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "งานวันเด็ก" ปี56
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound