>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร่วมมอบความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564
 

ร่วมมอบความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 ด้วยการมอบถุงของขวัญและอาหาร ชุดละ 500 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล และที่อยู่พร้อมสำเนาการโอนมายัง โทรสาร 02-2495254 หรือ Line ID: DPF2521 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป
ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้


วันที่ : 07/06/2560

อ่าน 28 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เนื่องในโอกาส "เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย-เกาหลี"
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพร นักพัฒนารุ่นใหม่
 เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเ อดส์
 ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound