>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Ms. Geneva Hargreaves ผู้เชียวชาญด้านโยคะสำหรับเด็ก จัด Workshop แก่บุคลากรของมูลนิธิดวงประทีป
 

Ms. Geneva Hargreaves ผู้เชียวชาญด้านโยคะสำหรับเด็ก ได้มาจัด Workshop “การฝึกอบรมครูสอนโยคะเด็กสำหรับบุคลากรในโรงเรียน” ให้คุณครูอนุบาลดวงประทีป และบุคลากรที่สนใจได้เข้าร่วม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพกล้ามเนื้อ ร่างกาย และจิตใจ ของเด็กๆ พร้อมทั้งออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วม ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-19 มีนาคม 2564


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 260 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญผู้มีใจรักศิลปะและเด็กเป ็นอาสาสมัครสอนศิลปะวาดภาพให้กั บเด็กในชุมชนแออัด
 พัฒนาศักยภาพวิทยากรรุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
 ค่ายอาสาพัฒนาความสุข ครั้งที่ 2 กับ บริษัท พีอาร์ 360 องศา จำกัด
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 แข่งขันงัดข้อชิงแชมป์ประเทศไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound