>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นำไอศกรีมวอลล์มอบให้กับเด็กๆ
 
 


ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณคณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่ "บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ที่นำไอศกรีมวอลล์ มามอบให้กับเด็กๆ อนุบาลดวงประทีป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล็อค 1-2-3 และชาวบ้านบริเวณชุมชนล็อค 1-2-3 ให้ได้รับประทานคายร้อนในช่วงหน้าร้อนนี้ (17 มี.ค. 64)


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 25 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 คณะทันตแพทย์จากประเทศญี่ป่นและ ไทยร่วมตรวจฟันเด็กในชุมชน
 ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 อัคคีภัย ภัยร้ายของชาวชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound