>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
 
ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่มอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้กับโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีป ทำให้เด็กๆ มีไข่ไก่บริโภค และช่วยแบ่งเบาค่าอาหาร ที่มูลนิธิฯ ต้องแบกรับได้ส่วนหนึ่ง
เมื่อปีที่แล้ว (7กรกฏาคม 63) วันที่คุณศุภชัย เจียรวนนท์มาทำพิธีมอบโครงการสร้างอาหารเพื่อความยั่งยืน ทำให้วันนี้เด็กๆ ในโครงการฯ ทั้งที่กาญจนบุรี และชุมพร มีไข่ไก่ที่เด็กๆ ช่วยกันเลี้ยงมาทำอาหารรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยและภาคภูมิใจในผลผลิตที่ทุกๆ คนช่วยกัน


วันที่ : 07/10/2557

อ่าน 602 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 ไฟไหม้ชุมชนโรงหมูฉลองวันวาเลนไ ทม์
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound