>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 
|

           
                                                                                    
   ตามที่ทราบกันว่าอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับประเทศไทย เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ชาวบ้าน ชาวเมือง นักธุรกิจ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างได้รับความเดือนร้อนทั่วหน้ากัน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป นำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนแออัด ได้แบ่งกำลังไปช่วยผู้ประสบภัยตามความสามารถโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย อาสาสมัครของ โครงการควบคุมอัคคีภัยลงพื้นที่ อาทิ อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี เพื่อสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำลังส่วนหนึ่งไปช่วยขนของ ประกอบอาหารที่สนามบินดอนเมือง และกำลังอีกส่วนประจำที่มูลนิธิฯ เพื่อรับของบริจาค บรรจุถุงยังชีพ บรรจุน้ำดื่มเพื่อเตรียมลำเลียงไปยังผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังเตรียมทำน้ำจุรินทรีย์เพื่อเแจกจ่ายหลังน้ำลด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และแถมท้ายด้วยโครงการนิทานคาราวานได้นำละครหุ่นเพื่อการศึกษาไปแสดงให้ผู้ ประสบภัยโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ศูนย์ผู้อพยพ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้ชมเพื่อระบายความเครียส และได้มอบหนังสือนิทานให้กับเด็กๆ ได้อ่าน มูลนิธิดวงประทีปขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากท่านที่ มีความประสงค์ต้องการจะบริจาคเงินหรือส่ิงของสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ ได้ที่ 0-2671-4045-8 มูลนิธิดวงประทีปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.... .   


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1066 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552
 ต้นเดือนกุมภาพันธ์กับกิจกรรมเย าวชนชายที่ศูนย์ชุมพร
 รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound