>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวศิวะศรีอำไพ มอบรถวีลแชร์ วอคเกอร์ และถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด
 

ขอขอบคุณคุณจันเดอร์ ศิวะศรีอำไพ และครอบครัว ที่นำรถวีลแชร์ วอคเกอร์ สำหรับเดิน และถุงยังชีพมามอบให้กับผู้สูงอายุในชุมชนคลองเตย เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาทางการเคลื่อไหวได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของหลาน (22 ม.ค. 64)วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 90 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 Nippon Television Network Corporation สนใจกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound