>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 
|

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 วัดคลองเตยใน 2 Mr. Tom Wells และครอบครัวได้มาทำพิธีมอบเครื่องสนามและพิธิเปิดสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆใน ชุมชนวัดคลองเตยใน และลงเยี่ยมชุมชนโดยมีศ. น.พ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯและคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานฯ คณะเจ้าหน้าที่ และชาวชุมชน ให้การต้อนรับ  
       นับว่าMr. Tom Wells และครอบครัวได้มอบของขวัญที่เด็กๆ ทุกคนในชุมชนดังกล่าวจะได้มีโอกาสได้เล่น และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยการผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวเป็นผลงานการผลิตของกลุ่มอาสาสมัครในโครงการ ควบคุมและป้องกันอัคคีภัย ยามว่างเว้นจากการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับชาวชุมชนและบุคคลทั้วไป พวกเขาเหล่านี้ก็จะมาจับเครื่องไม้เครื่องมือผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวมอบให้ กับชุมชนแออัดที่ต้องการเครื่องเล่นสนามดังกล่าว  ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทีสนใจจะมอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิดวงประทีป
วันที่ : 10/05/2562

อ่าน 983 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5 ศูนย์กาญจนบุรี
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound