>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Elsereine1% Club มอบชุดทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัส
 

     วันที่ 22 ตุลาคม 2563 Elsereine1% Club ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบชุดทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัส อาทิ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กล็อค 1-2-3, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพัฒนาใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเคหะชุมชนบ่อนไก่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลองกรุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประสิทธิ์ 1 (22 ต.ค. 63)


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 751 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
 พี่ๆ จากมหาวิทยาศรีปทุมมาทำกิจกรรมก ับน้องๆ
 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound