>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีป ร่วมประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19
 

ภารกิจของคุณครูประทีป เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม "เวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุน การจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19" จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หลากลายองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสืออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 197 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ศูนย์กาญจนบุรี
 ขอเชิญผู้มีใจรักศิลปะและเด็กเป ็นอาสาสมัครสอนศิลปะวาดภาพให้กั บเด็กในชุมชนแออัด
 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound