>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้มูลนิธิดวงประทีป
 

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะ ให้เกียรติมามอบโรงเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็ก เยาวชนในโครงการฯ ได้มีไข่บริโภคอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารอนุบาลดวงประทีป นอกจากนี้ยังมอบไข่ไก่ 100 แผง ข้าวสาร 100 ถุง และนม meji 100 ชุดให้กับเด็กๆ นักเรียนทุนการศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชนด้วย


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 729 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 บริษัท ฟิวกู้ด เทคโนโลยี ใจดีพาน้องเที่ยว
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound