>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
 
|

จากเจตนารมณ์ของครูประทีปที่ต้องการเห็นอาสาสมัครดับเพลิงได้มีการฝึกทักษะ ด้านอาชีพ เพื่อนำความรู้นั้นนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริม นอกจากการว่างเว้นในช่วงเกิดอัคคีภัย  โดยริเริ่มโครงการเครื่องเล่นสนาม  และในขณะเดียวกันเด็กๆ ชุมชนแออัดต่างๆ ก็ได้มีเครื่องเล่นสนามไว้เล่นเป็นการพัฒนาจินตนาการณ์และเป็นการออกกำลัง กายได้อย่างสมวัย  โดยเครื่องเล่นสนามนี้ได้ผ่านการทดสอบความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และเครื่องเล่นแต่ละชิ้นจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการณ์ของเด็กๆ ได้แตกต่างกัน
        และในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปได้ทำพิธีมอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชน ริมคลองพระโขนง 6 ชิ้น 4 แบบ ประกอบด้วย 1. กำแพงล้อยาง 2 หน้า 4 ด้าน จำนวน 1 ตัว 2. บาโหนสำหรับยือตัวเด็ก จำนวน 1 ตัว 3. ชิงช้าล้อยาง 4 เส้น จำนวน 2 ตัว 4. ปืนใหญ่ลากจูงล้อยาง จำนวน 2 ตัว  โดย Mr. Tony และ Ms.Susan Colacitti ผู้อุปการะคุณชาวแคนนาดา เป็นผู้ระทุนสำคัญได้เดินทางจากประเทศแคนนาดาเพื่อมาทำพิธีดังกล่าว และ Mr.Steven rheault-Kihara, Charge d' Affaires  จากสถานฑูตแคนนาดาให้เกียรติมาร่วมงาน โดยคุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีปกล่าวความเป็นมา ประธานชุมชนริมคลองพระโขนงกล่าวขอบคุณ และมีเด็กๆ จากชาวชุมชนมาเป็นสักขีพยานคอยรอการสัมผัสกับเครื่องเล่นสนามอย่างมีความ สนุก นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มอบความสุขให้กับเด็กๆ ในชุมชนอย่างทั่วถึง

 
 นอกจากพิธีมอบทุนแล้ว  กลุ่มแม่บ้านยังแสดงการออกกำลังเต้นอโรบิคอย่างถูกวิธี และอาสาสมัคร โครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ของมูลนิธิดวงประทีป ยังสาธิตการดับเพลิงอย่างเช่นกรณีแก๊สรั้ว ให้ได้ชมและทดลองดับเพลิงในเบื้องต้นด้วยวันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1891 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คุณครูประทีป ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมน้องเอ เด็กชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้าย
 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
 ดอกไม้แทนใจแด่ครูนักต่อสู้เพื่ อประชาธิปไตย
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound