>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โอกาส ความฝัน ของ “ขวัญ” เยาวชนคนเก่งของคลองเตย
 

โอกาส ความฝัน ของ “ขวัญ” เยาวชนคนเก่งของคลองเตย

“คลองเตย” เมื่อเอ่ยถึงคำนี้ หลายคนจะนึกถึงความน่าสะพรึงกลัว ในเรื่องของยาเสพติด แหล่งมั่วสุม ความรุนแรง การค้าประเวณี และอื่นๆ อีกมากมายที่คนภายนอกมีทัศนคติที่เป็นลบต่อคนยากจน   แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่สามารถเลี้ยงดูลูกหลานให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพพร้อมช่วยเหลือคนอื่นได้
           “ขวัญ” เป็นชื่อเล่นของนางสาวยุพา กันสร้าง ปัจจุบันอายุ 20 ปี อาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชน 70 ไร่
คลองเตย ครอบครัวของเธอประกอบด้วยพ่อ แม่ พี่ชาย 2 คน และตัวเธอ พ่อของขวัญเป็นลูกจ้างดูแลสวนให้กับหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง แม่ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่ง รายได้ไม่นอน  ส่วนพี่ชาย 2 คน แยกครอบครัวไปแล้ว ความไม่แน่นอนของรายได้ แม่จึงพา “ขวัญ” มาขอทุนการศึกษาที่มูลนิธิดวงประทีปขณะที่เธอกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 ด้วยผลการเรียนดีและครอบครัวยากจน “ขวัญ” จึงได้รับโควต้าพิเศษจากวิทยาลัยตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจให้เข้าศึกษาต่อ ปัจจุบัน “ขวัญ” กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส. 2 ที่ สาขาการบัญชี  โดยเกรดล่าสุดคือ 3.83  เธอเล่าว่า “ที่จริงแล้วอยากเป็นหมอ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถเอื้อให้เรียนได้  ขวัญจึงเบนเข็มมาเรียนการบัญชีตามคำแนะนำของแม่ พอเรียนแล้วก็รู้สึกสนุกดี และอยากทำงานที่มูลนิธิฯ เพราะจะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับที่ขวัญได้รับจากมูลนิธิฯ ”
             เมื่อถามถึงความคาดหวังในอนาคต “ขวัญ”  ตอบด้วยเสียงหนักแน่ว่า “อยากเรียนให้จบระดับปริญญาตรี อยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ เพราะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นแรงบันดาลใจ ขวัญได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกครั้ง จึงซึมซับขบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กที่มีปัญหา ไม่อยากเรียน มีปัญหาครอบครัว กิจกรรมเหล่านี้ทำให้พวกเด็กๆ รับรู้ได้ว่ายังมีคนที่พร้อมจะฟังและช่วยนำทางให้พวกเขาไปถึงฝั่งฝันของตนเอง และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้”  “อยากขอบคุณมูลนิธิดวงประทีป ท่านผู้อุปการะทุกท่านที่มอบโอกาสสนับสนุนให้เด็กยากจนได้เรียนหนังสือ ถ้าไม่มีทุนการศึกษาขวัญก็คงไม่ได้เรียนมาถึงทุกวันนี้ ดีใจมากที่มูลนิธิดวงประทีปคอยให้ความช่วยเหลือคนยากจน และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลือกให้ขวัญได้มีโอกาสรับโล่พระราชทานรางวัล “เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน” ปี 2562  ขวัญภูมิใจที่เป็นคนคลองเตย  ขวัญคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานที่จะเป็นอย่างไร ถ้าเราทำตัวดีก็สามารถทำประโยชน์ต่อคนอื่นได้ ”
          “ขวัญ” มักจะใช้เวลาว่างจากการช่วยแม่ขายของแล้วมาเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ และชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการท่องเที่ยวกับคนในชุมชน,ร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิฯ เป็นอาสาสมัครให้ความรู้เรื่อง HIV และอื่นๆ อีกมากมาย  13 ปีที่มูลนิธิฯ เฝ้ารดน้ำพรวนดินให้ต้นกล้าอย่าง “ขวัญ” ได้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้  และ“ขวัญ” ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มีกำลังใจในการทำงานเพื่อเด็กยากไร้ต่อไป คุ้มค่าต่อการรอคอย


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 113 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 The Sincere Group มาพบเด็กๆ ที่ดวงประทีป
 กิจกรรม " กีฬาสัมพันธ์ผู้ใหญ่ใจดี " ครั้งที่ 2
 ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound