>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กแห่งชาติ 2563
 
 

 

 

 

 

มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยคุณชาติชาย กุละนำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี มีเด็กเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดนงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยและชุมชนรอบนอก และเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รณรงค์ให้เด็กๆ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้วัตถุทดแทน เช่น ถุงผ้า กระติกน้ำ เป็นต้น ภายในงานมีความสนุกมากมาย จากศิลปินค่ายทรู อาทิ คุณนนท์ ธนนท์, คุณโฟกัส กิตติคุณ, คุณโอบ โอบขวัญ, คุณไอซ์ ธมลวรรณ และทับดารา นักแสดง จากคุณนิรันดร์ สุไลมาน (บังบอย) อาทิ คุณโจนัส แอนเดอร์สัน, คุณอะตอม ภัคจีรา, คุณต้อม รัชนีกร, คุณเบริ์ด, คุณมิกกี้, คุณเอ็ม&คุณมาร์ท ยุค90, คุณเพียส, น้องผักกาด ชนิตย์ศา, คุณพลอยและคุณส้มโอ Miss grand Thailand, คุณแป๊กกี้ ปรัญญา โชคกาญจนภาคิน, คุณอภิวัฒน์ กลิ่นเกษร และทีมThe beautiful mom thailand มาร้วมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานแก่เด็กๆ มูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมมอบของขวัญและความสุขให้กับเด็กๆ ได้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค. 63)


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 129 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาหารดีพี่ให้น้อง
 ม.เกษตรดูงาน
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง 4 อัตราด่วน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound