>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ธนาคารไทยใจดีเชิญมอบรักผ่านQR code
 
ท่านสามารถโอนเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้และคนยากจนได้ โดยผ่าน QR Code ของธนาคารทหารไทย (TMB)
เพียงปลายน้ิว  โดยระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลของผู้บริจาคแจ้งไปยังสรรพากรเพื่อทำการลดหย่อนภาษีในปีถัดไป และแจ้งมาทางมูลนิธิฯ ให้ทราบเกี่ยวกับโอนเงินบริจาคเท่านั้น  โดยระบบดังกล่าวนี้ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการลดหย่อนภาษีอีกต่อไป สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ท่านก็ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับเราเสมอ


วันที่ : 15/01/2561

อ่าน 637 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552
 Robert Bruce Wilson Scholarship Fund มอบเงินสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากจน
 ครูประทีปนำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป
 อาหารดีพี่ให้น้อง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound