>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 
     พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 มีตัวแทนนักเรียนทุนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 120 คน แบ่งเป็นนักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป จำนวน 73 คน นักเรียนทุนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน นักเรียนทุนกตัญญูและบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 20 คน และในปีนี้ คุณชลิศร์ สวัสดิทัต อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และผู้ใหญ่ใจดีท่านอื่นๆ ที่ให้การสนันสนุนได้เดินทางมาให้กำลังใจเด็กๆ

 

 

 

 

     และก่อนที่จะเริ่มพิธี ได้มีการแสดงจากเด็กๆ ในชุมชน จำนวน 3 ชุด ได้แก่ การแสดงดนตรีสากล ฝึกสอนโดย คุณครูศิริพร พรมวงศ์  การแสดงรำฟ้อนร่ม โดย น.ส.วีนัส สายสุขใจ และชุดสุดท้าย การแสดงดนตรีคลาสสิกจากวง Lmmanuel String Orchestra ฝึกสอนโดย คุณครูวรินทร์ อาจวิไล (10 พ.ค. 62)

 

 

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 367 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สส.จังหวัด Neyagawa มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 ครูประทีปและชาวชุมชนต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์
 อัคคีภัย ภัยร้ายของชาวชุมชน
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound