>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 2562
 
ในปีนี้มูลนิธิดวงประทีป ได้รับเกียรติจากคุณจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกนกวรรณ เข็มมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานมอบรางวัลผู้สูงวัยใจกุศล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงวัยที่ทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 31 ท่าน และผู้มีจิตเมตตาท่านอื่นที่ได้นำอาหารต่างๆ มามอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวนกว่า 200 คน และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย มูลนิธิดวงประทีปขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

 

 

 

 

 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 356 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานกับการออม
 จักรยานประหยัดพลังงาน ต้านยาเสพติด
 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผ ู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัช รพล
 อาจารย์ Ayari และ Okui อาจารย์ Ayari และ Okui
 ขี่จักรยานการกุศลระดมทุนช่วยเห ลือเด็กผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า (ผู้ประสบภัยสึนามิ)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound