>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 2562
 
ในปีนี้มูลนิธิดวงประทีป ได้รับเกียรติจากคุณจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกนกวรรณ เข็มมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานมอบรางวัลผู้สูงวัยใจกุศล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงวัยที่ทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 31 ท่าน และผู้มีจิตเมตตาท่านอื่นที่ได้นำอาหารต่างๆ มามอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวนกว่า 200 คน และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย มูลนิธิดวงประทีปขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

 

 

 

 

 

วันที่ : 15/01/2561

อ่าน 976 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจงดงามของคุณ Tracey
 ควันหลงครบรอบ 30 ปีดวงประทีป
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 คุณซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่น เยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound