>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมส่งความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในสลัม
 
"ยายบุญศรี พรพิสุทธิ์ แม่ผู้นับวันกลับมาของลูก"
   ยายบุญศรี พรพิสุทธิ์ อายุ 84 ปี เป็นคนชุมชนวัดคลองเตยใน 2 มีอาชีพเก็บของเก่าขายเดือนละประมาณ 1-2 พันบาท และรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท ยายบุญศรีมีโรคประจาตัวหลายโรคซึ่งรวมถึงอาการหูตึง เวลาสนทนาต้องเขียนให้แกอ่านหรือเปล่งเสียงดังๆ ให้ยายได้ยิน สามีของแกเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อน ส่วนลูกชาย 2 คน คนหนึ่งเสียชีวิต เหลืออีกคนก็พิการ เนื่องจากลื่นล้มหัวฟาดฟื้นถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวลาบาก และประสบอุบัติเหตุครั้งที่ 2 จากการล้มในห้องน้าทาให้พิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิต ต้องให้อาหารทางสายยางและต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประมาณ 1 ปี ทางโรงพยาบาลพยายามจะส่งคืนให้ญาติไปดูแลต่อที่บ้าน โดยส่งนักสังคมสงเคราะห์มาดูสภาพบ้าน แต่เมื่อเห็นสภาพบ้านก็นาคนไข้กลับโรงพยาบาลให้การดูแลต่อเหมือนเดิม ด้วยสภาพบ้านที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดูแลคนป่วย อีกทั้งสภาพร่างกายของยายบุญศรีเองก็อ่อนแรงด้วยวัยชรามากแล้ว อีกทั้งสภาวะปากท้องที่ยายบุญศรีผู้เป็นแม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องตนเองก็ยากลาบากพออยู่แล้ว

                  

   ปลายปี 2561 บ้านยายถูกไฟไหม้ไม่เหลืออะไรให้ดูต่างหน้า นอกจากซากเถ้าถ่าน บ้านที่เคยอยู่ไม่เหลือสภาพให้อาศัยอยู่ ได้แกจึงต้องมาขออาศัยอยู่เพิงชั้นล่างของเพื่อนบ้าน และยังคงยึดอาชีพเดิม สภาพบ้านที่อยู่อาศัยของยายในปัจจุบัน ภายในบ้านมีกลิ่นอับชื้น หลังคากระเบื้องมีรูรั่วไม่สามารถรองรับน้าฝนได้ สภาพภายนอกเต็มไปด้วยของเก่าที่แกเก็บไว้รอปริมาณพอที่จะแลกเป็นเศษเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อประทังตนในแต่ละเดือน บางวันก็พอมีเงินที่จะซื้ออาหารใส่ท้องได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยอาหารจากวัดประทังชีวิตไปวันๆ นอกจากของขยะของสะสมที่ยายรวบรวมไว้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของลูกชายที่พิการ ยายหวังว่าสักวันลูกชายจะหายและกลับมาดูแลแก “ทุกวันนี้คิดถึงลูกชาย ลูกชายเดินไม่ได้ ลูกชายพิการ ลูกชายอยู่โรงพยาบาลหลายเดือนแล้ว” นี่เป็นคาพูดทิ้งท้ายก่อนจบการสนทนาด้วยหวังว่าสักวันหนึ่ง... แต่ความหวังของยายบุญศรีคงไม่เป็นจริงแล้วเพราะลูกชายของแก่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2560
   ชีวิตโดดเดี่ยว อ้างว้าง ไร้ที่พึ่ง ชีวิตที่หดหู่ในยามชราของคนในชุมชนแออัดเช่นเดียวกับยายบุญศรี พรพิสุทธิ์ยังมีอีกหลายชีวิต บ้างถูกทอดทิ้ง บ้างขาดคนดูแล บ้างเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดสิ่งอานวยความสะดวก ยังรอคอยความเอื้ออารี ความช่วยเหลือ จากผู้มีจิตศรัทธาที่ยินดีจะมอบความปรารถนาต่อท่านผู้สูงวัยในชุมชนแออัดเหล่านี้ ด้วยการส่งความรักและกาลังใจให้กับท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่มูลนิธิฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยท่านผู้มีจิตเมตตาสามารถมอบ
                                           ถุงของขวัญและเลี้ยงอาหาร ชุดละ 350.- บาท
                                           หรือ มอบถุงของขวัญเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ชุดละ 500.- บาท
                                           หรือ มอบเครื่องกายอุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ป่วยติดเตียง
                                           หรือ คนพิการ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ผ้าอ้อมสาหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น

   ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสาเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 หรือ แจ้งผ่าน Line ID : DPF2521 เพื่อมูลนิธิฯ จะได้ส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป) หรือช่องทาง

  QRCode ธนาคารกรุงไทย QRCode ธนาคารทหารไทย

   กรณีที่ท่านโอนเงินผ่าน QR Code ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย หากท่านต้องการใบเสร็จกรุณาแจ้งแสดงหลักฐานการโอนเงิน และรายละเอียดการใบเสร็จ เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้ดาเนินการออกใบเสร็จให้ท่านต่อไป หรือสามารถมอบสิ่งของได้ที่มูลนิธิดวงประทีป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2671-4045-8 เบอร์ภายใน 101,102 ติดต่อคุณโสพล ดาลาด หรือคุณทัศนี เฮงประเสริฐ จักเป็นพระคุณยิ่ง
   มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่ารวย สุขภาพแข็งแรงทั่วทุกคนเทอญ

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1173 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Zalora มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ให้เด็กยากไร้
 หมึกแดงแผลงรสที่อนุบาลดวงประที ป
 พิมพ์ชื่คุณกัณภร และเพื่อนๆ ร่วมกันเเลี้ยงอาหารเด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 แม้ทางเดินในชุมชนจะคับแคบ ทีมดวงประทีปก็ไม่หวั่น
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound