>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mr.Tim Berger ชาวออสเตเรีย พร้อมด้วย ภรรยา Mrs. Claire Berger และเพื่อนครู ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 
 

 

 

Mr.Tim Berger ชาวออสเตเรียใช้เวลาระหว่างลาพักร้อน 2 สัปดาห์ พร้อมด้วย ภรรยา Mrs. Claire Berger และเพื่อนครูใช้เวลาว่างจากวันหยุดของโรงเรียนในออสเตเรีย มาทำเครื่องเล่นและปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป และคณะครูอนุบาล เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปเป็นกำลังเสริม ช่วยกันทำสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ เสียงแรกที่เด็กๆ ได้เห็นสนามต่างร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า "สวย" , "น่าเล่นจังเลย" 
ความสุขของเด็กๆ ที่จะได้เล่นในสนามเด็กเล่นที่สวยงาม ปลอดภัย ทำให้ทีม Mr. Tim อาสาสมัครชาวออสเตเรียและคณะคงหายเหนื่อย และมีกำลังใจในการระดมทุนเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กยากไร้ต่อไป คณะครูและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ขอบขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมมอบความสุขกับพวกเขามา ณ ที่นี้ด้วย 

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 576 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2552 ( ปี2)
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 โนโวเทล บางนา ห่วงใยผู้สูงอายุ
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound