>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 
    พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2561 จากหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีนี้คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน แกนนำผู้ปกครองทุนการศึกษา อดีตเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าว รวมถึงคณะอาจารย์และผู้ปกครองของเยาวชนที่ได้รับรางวัลในปีนี้มาร่วมกันแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย นอกจากแขกผู้มีเกียรติที่ได้เอ่ยแล้วข้างต้น การแสดงตวามสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลแล้ว ในปีนี้อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ (เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน ปี60, อดีตเด็กทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ) ได้มาช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการทำให้งานในวันนี้มีสีสรรค์มากขึ้นรมูลนิธิฯ หวังว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลเกียรติยศต่อเยาวชนและครอบครัวให้มีความเชื่อมั่นในการทำความดีต่อไป และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน

         
      
        
     

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 376 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง 4 อัตราด่วน
 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 จักรยานประหยัดพลังงาน ต้านยาเสพติด
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound