>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 
 
   เช้าวันที่ 24 เมษายน 2561 ครูประทีปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปเข้าพบคุณณรงค์ เจียรวนนท์ เพื่อรับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดจำนวน 600,000.- บาท และในโอกาสนี้คุณครูประทีปได้รดน้ำดำหัวคุณณรงค์เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และในนามคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเด็กยากไร้ขอขอบพระคุณคุณณรงค์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 660 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 กลุ่มสตรีีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์มองหนังสือและครุภัณฑ์ให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound