>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สููงวัยสุขสันต์
 

   MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์ ด้วยการมาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตามประเพณีอันดีงาม เริ่มด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในโครงการผู้สูงอายุ มูลนิธิดวงประทีป และการสวดมนต์ให้พรจากผู้สูงอายุเป็นการขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน MRT ทุกท่าน 
       นอกจากนี้ยังได้ทราบว่าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถขึ้น MRT ในราคา 50 % อีกด้วย บริการดีอย่างนีต้องต้องใช้  บริการกันบ่อยๆ แล้ว
     
      เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ เพลงรำวงย้อนยุคดังขึ้นผู้สูงอายุลุกขึ้นฟ้อนรำอย่างมีความสุขเรียกว่าลืมยาดมกันเลยทีเดียว หลังจากสายฟ้อนเริ่มเหนื่อย ทางคณะ MRT ก็มอบความสุขให้ผู้สูงอายุได้มีรอยยิ้มสดใส ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ พร้อมเสริฟอาหารอย่างยข้าวหมูแดงแสนอร่อย และก๋วยเตียวไก่รสเด็ด และมอบของที่ระลึกให้ผู้สูงวัยทุกท่านด้วย
ในนามของคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานMRT ทุกท่านที่มามอบความสุขให้ผู้สูงอายุได้มีรอยย้ิมที่สดใสในวันนี้
 

วันที่ : 18/04/2562

อ่าน 1349 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนั ง
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound