>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจฯ ปี 2561
 
        สุขสันต์วันสงกรานต์ "ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม" ปี ๒๕๖๑ ผู้สูงอายุกว่า ๒๐๐ ท่านเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนก็มีความสุขทั่วหน้า 
         ในปีนี้มีผู้สูงวัยที่ได้รับรางวัล "ผู้สูงวัยใจกุศล" ที่มีจิตอาสาช่วยงานสาธารณะอย่างต่อเนื่องจำนวน ๓๑ ท่าน โดยการสนับสนุนรางวัลจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         นอกจากนั้น ปีนี้พิเศษยิ่งเพราะโออิชิ นำน้ำดื่มและเกี้ยวซ่ามาเลี้ยงผู้ร่วมงานทุกท่านได้อร่อยทั่วถึง
มูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้มาโดยตลอด
 
   
  
  


วันที่ : 18/07/2560

อ่าน 86 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส
 นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound