>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจฯ ปี 2561
 
        สุขสันต์วันสงกรานต์ "ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม" ปี ๒๕๖๑ ผู้สูงอายุกว่า ๒๐๐ ท่านเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทุกคนก็มีความสุขทั่วหน้า 
         ในปีนี้มีผู้สูงวัยที่ได้รับรางวัล "ผู้สูงวัยใจกุศล" ที่มีจิตอาสาช่วยงานสาธารณะอย่างต่อเนื่องจำนวน ๓๑ ท่าน โดยการสนับสนุนรางวัลจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         นอกจากนั้น ปีนี้พิเศษยิ่งเพราะโออิชิ นำน้ำดื่มและเกี้ยวซ่ามาเลี้ยงผู้ร่วมงานทุกท่านได้อร่อยทั่วถึง
มูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในชุมชนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้มาโดยตลอด
 
   
  
  


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 965 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อิ่นไหน ก็ไม่เท่าอิ่มใจ
 President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง
 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound