>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี 2560(ปีที่11)
 
 
     ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัล “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2560 แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมสนับสนุน 7 องค์กรเพื่อสังคม เพื่อขยายผลความดี สร้างประโยชน์แก่คนไทยทั่วประเทศ มูลนิธิดวงประทีปเป็น 1 ใน 7 องค์กรที่ได้รับเกียรติในการคัดเลือกบุคคลผู้ทำดีเข้ารับรางวัลในชื่อ "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
ในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ นายวรินทร์ อาจวิไล และนายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต 
     นายวรินทร์ อาจวิไล (ต้นกล้วย) วัย 25 ปี เกิดและโตในชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย มีโอกาสได้เรียนดนตรีกับมิชชั่นนารีที่เข้ามาสอนดนตรี ตอนแรกไม่ชอบนัก แต่เห็นเพื่อนเล่นได้ดี จึงหันมาสนใจอย่างจริงจัง จนปัจจุบันเป็นครูสอนดนตรีให้กับเด็กในชุมชน
                
     นายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต จากจุดเริ่มของการชักชวนของเพื่อนในการเป็นครูสอนเตะฟุตบอลให้เด็กในชุมชน หลังที่บริษัทที่เคยทำงานปิดกิจการลง โดยมีค่าตอบแทนในการสอนเพียงเดือนละ 3,000 บาท แต่เมื่อนึกถึงภาพในวัยเด็กของตนเองที่เคยอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ไม่มีครูสอนอีกทั้งเห็นปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ในชุมชนจึงยินดีรับหน้าที่เป็นครูสอนฟุตบอลให้เด็กๆ ในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ปี 2551

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1572 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงพื้นที่ชุมชนล็อค 1-2-3 ให้กำลังใจชาวบ้านที่หายจากโควิด
 ศูนย์สารสนเทศ
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์กาญจนบุรี 2555
 ครอบครัวทดแทน มอบรัก มอบทุน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound