>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาหารดีพี่ให้น้อง
 

    

    

        เพื่อสมทบทุนซื้ออาหารที่ดีและมีประโยชน์ให้กับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิทั้งนี้รวมไปถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในโครงการ โดยกิจกรรมในช่วงเที่ยงจะเป็นการรับบริจาคเงินผู้ที่บริจาคเงินจะได้รับบัตรเพื่อนำไปจับฉลากลุ้นรับของรางวัลซึ่งเทสโก้โลตัสได้เตรียมของรางวัลไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา รถจักรยาน ชุดผ้าปูที่นอน ผัก ผลไม้ของใช้ต่างๆ และกิจกรรมในช่วงเย็นมูลนิธิดวงประทีปได้นำเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิมาโชว์การแสดง 2ชุดเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคเงิน และมีตัวแทนจากมูลนิธิดวงประทีปคือ นางสาวเพ็ญวดี  แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 33,125 บาท

มูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณเทสโก้โลตัส ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออาหารกลางวันที่ดีและมีประโยชน์ให้กับเด็กๆที่ยากไร้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิดวงประทีป ทั้งนี้เงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดทางมูลนิธิจะได้นำไปจัดซื้ออาหารที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการส่งต่อให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของทาง
เทสโก้โลตัสต่อไป

                                    


วันที่ : 23/11/2555

อ่าน 1276 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 "ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"
 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผ ู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัช รพล
 ประวัติผู้รับรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" นายสังวาลย์ บุญส่ง
 วางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอบรมมอนเทสตอริ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound