>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีปนำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป
 
  
 
  มูลนิธิดวงประทีป ร่วมสนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้ชาวชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย ที่ถูกไฟไหม้รวม 35 หลัง เมื่อปลายเดือนมกราคม 2560  และเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมาชาวชุมชนได้ทำพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ที่โดนไฟไหม้ และมูลนิธิฯ โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประท่ีปได้มอบงบสนับสนุนในการสร้างบ้านรวมเป็นเงิน 500,000.- บาท  โดยมีร้อยตำรวจโท ประจักษ์  ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1539 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สยามกีฬาอวอร์ดส์กับเด็กๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมเวที “ Asian Youth Future Project ” ณ ประเทศญี่ปุ่น
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound