>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญน้องเเยาวชนฯ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน
 
                       
    ขอเชิญน้องเยาวชนที่มึคุณสมบัติด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง , ด้านคุณธรรม, ด้านพัฒนาชุมชน  ส่งแบบเสนอชื่อ "เยาวชคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 2560 เข้ารับการคัดเลือกภายใน 30 กรกฎาคม 2560 สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสัญชัย ยำสัน โทร 02-671-4045-8 มือถือ 089-109-8711 หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ลิงค์ด้านล่าง และส่งมายังมูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 http://www.dpf.or.th/autopagev4/files/tlUrI9aFri33550.pdf
ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่นี่

วันที่ : 09/09/2556

อ่าน 2104 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 วันเด็กปี53 "หนูจะเป็นเด็กดี มีชีวิตพอเพียง"
 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 น้ำใจงดงามของคุณ Tracey
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound