>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 
   
   H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมเด็กๆ และมูลนิธิฯ โดยศาสตรจารย์ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธาน ดร.กรรณิการ์ ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการมูลนิธิฯ อาสาสมัครต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ผู้สูงอายุในชุมชนและเด็กๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในครั้งนี้เด็กๆ ได้รำไทย และเต้นเข้าจังหวะเป็นการต้อนรับด้วย สร้างความประทับใจแก่ท่านเอกอัครราชทูตและภริยาเป็นอย่างมาก
           
                   
     และจากการมาเยือนครั้งนี้ แม้ว่าท่านจะมีเวลาไม่มากนัก แต่ท่านก็ยังให้ความสนใจกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนของอนุบาลดวงประทีป ชมอาคารสถานที่ ห้องเรียนระบบมอนเตสซอริ อีกทั้งมอบอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุในโครงการผู้สูงอายุ และชื่นชมความเสียสละของทีมอาสาสม้ครอัคคีภัยที่มาให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมอาสาสมัคร

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2161 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ถุงยังชีพ 130 ชุด ถึงมือชาวบ้านชุมชนบ่อเขียว เคหะพัฒนาบ่อนไก่ เป็นที่เรียบร้อย
 มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 แก่ชาวชุมชนแฟลตเทพประทาน
 ติดตามการเรียนการสอน
 เพื่อความปลอดภัยทั่วทั้งคลองเตย ดวงประทีป มอบชุดและอุปกรณ์ป้องกันโควิด แก่ 43 ชุมชน และ 4 โรงเรียน เขตคลองเตย
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound