>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
        เช้าวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เป็นเวลาที่เด็กๆ ในชุมชนแออัดคลองเตยจากหลายชุมชนมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่่งมูลนิธิดวงประทีปจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อหลวง" โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเหล่าดาราศิลปินอย่างน้องซาร่า น้องนนท์ และ Playground ที่มาร่วมมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในวันนี้กว่า 1,500 คน  และการจัดกิจกรรมในครั้ง รศ.ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบความสุขด้วยการมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ อีกด้วย
         เหนือสิ่งอื่นใด วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ ก็เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณูปการณ์อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  โดยแบ่งเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นไม้รักป่ารักน้ำ   เป็นต้น    
           ทั้งนี้มูลนิธิดวงประทีปต้องขอกราบขอบพระคุณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, CP, Elserine 1 % Club และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบความสุขให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาตินี้เป็นอย่างสูง  
  
   
   

        

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1856 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท ฟิวกู้ด เทคโนโลยี ใจดีพาน้องเที่ยว
 ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม”
 ถุงยังชีพ 520 ชุด ถึงมือชาวบ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เป็นที่เรียบร้อย
 Mr. George Hooker คอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้น้องศูนย์กา ญจนบุรี ปีที่ 2
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound