>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้
 
 
   คณะ Fisher and Paykel 16 ชีวิตจากประเทศออสเตเลีย   นำโดย Mr. Peter Baines ร่วมกันสละเรงกายและกำลังทรัพย์ เพื่อช่วยสร้างบ้านใหม่พร้อมมอบเครื่องครัวให้กับนายม้วน เอี่ยมเลิศ ชาวชุมชนล๊อก1-2-3  เดิมทีบ้านของนายม้วนมีสภาพผุพังพื้นบ้านมีรูโหว เป็นล่องกว้าง ง่ายต่อสัตว์เเลื้อยคลานจะเข้ามาโดยง่าย ประกอบกับหลังคารั่วไม่หลงเหลือสภาพดี 
                     
     ทางคณะได้ทำการรื้อ และช่วยกันยกและลงเสาเข็มจนเสร็จแล้ว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เมือเสร็จแล้ว
ทางคณะได้ทำการมอบเครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ให้กับนายม้วนเพื่อประกอบอาหาร และดำรงชีวิตตามปกติ  เนื่องจากคณะมีเวลาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพียงครึ่งวันจึงมอบหมายหน้าที่ให้กับช่างสร้างบ้านต่อ และทางคณะจะมีกำหนดการมาดูบ้านที่พวกเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านของนายม้วนต่อไป
      หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสร้างบ้านแล้ว  ทางคณะมีภารกิจระดมทุนด้วยการปันจักรยานระยะทาง 800 กิโลเมตรลงสู่ภาคใต้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้ต่อไป 
                                


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 960 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 Laptops เพื่อการศึกษาแก่น้องยากไร้
 ยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound