>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี Voice TV
 
          เนื่องในวันครบรอบ 6 ปี Voice TV คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ (กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป) เป็นตัวแทนมูลนิธิดวงประทีปเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีให้แก่ คุณพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด Voice TV) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้คณะผู้บริหารและพนักงาน Voice TV ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ชาวไทยตลอดไป

วันที่ : 11/05/2560

อ่าน 1144 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
 มหาวิทยาลัย KENKI และKONAN ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนศูนย์ชุมพร
 ต้อนรับ Mrs. Susan Pompeo ภริยารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound