>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 


     มูลนิธิดวงประทีปได้จัดโครงการ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 8 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแผ่ความดีของเยาวชนให้ปรากฎต่อสาธารณะ ยกย่องให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไปในการทำความดี มีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวม

     เยาวชนที่อายุระหว่าง 15-25 ปี จะได้รับคัดเลือกทั้งหมดจนเหลือ 27 คน เพื่อรับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลและเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมค่าย 2 วัน 1 คืน วันที่ี 22-23 ส.ค. พ.ศ.2558 ผู้ได้รับรางวัล
จำนวน 9 คน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ด้านสังคม/พัฒนาชุมชน และด้านคุณธรรม ซึ่งจะได้รับโล่พระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา 5,000 บาท

น้องๆเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิก!!!

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายสัญชัย ยำสัน โทร. 02-671-4045-8 และ 089-109-8711

ระยะเวลาการรับสมัคร 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 58
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 715 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 Hands Across The Werter ข้ามฟ้ามาปั่นจักรยาน
 ครอบครัว OKUI สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 มือแห่งมิตรภาพที่ข้ามขอบฟ้าขอบ ทะเล (Hands Across the Water)
 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound