>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เดินรณรงค์ "น้ำใจคนจน สู่คนเนปาล"
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทางมูลนิธิดวงประทีปเดินรณรงค์ "น้ำใจคนจน สู่คนเนปาล" นำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ในชุมชนล็อค 1-2-3 และ ล็อค 4-5-6 เพื่อรวบรวมเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1459 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เดินรณรงค์ "น้ำใจคนจน สู่คนเนปาล"
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 อบรมคอมพิวเตอร์รุ่น 2
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนั ง
 ม.เกษตรดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound