>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนทุนกับคณะครู-นักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบีย
 
   

วันที่ 2 เมษายน 2558
คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบียจำนวน 21 คน นำโดย Mr.Michael Sliskovich ผู้อุปการะทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีป ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเยาวชนทุนจำนวน 80 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้คณะครู และนักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบียลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน สันทนาการร่วมกัน และเรียนรู้การทำอาหารไทย เด็กๆและนักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบียได้มีมิตรภาพอันดีต่อกัน เรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน

   

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1259 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 อัคคีภัย ภัยร้ายของชาวชุมชน
 ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound