>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แจ้งอีเมลใหม่
 
     เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับอีเมลเดิม (dpffound@ksc.th.com) ของมูลนิธิฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงได้เปิดอีเมลใหม่ คือ duangprateepf@gmail.com และ dpf_found@hotmail.com เพื่อสะดวกแก่ท่านที่ต้องการติดต่อกับมูลนิธิฯ จึงขอความกรุณาใช้อีเมลใหม่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1217 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)
 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 เยาวชนหญิง 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้กับความประท ับต่อมูลนิธิดวงประทีป
 ทบทวนบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเส าร์
 อาจารย์อรามากิกับนักข่าวชาวญี่ ปุ่นเยี่ยมโครงการนิวัตน์สู่ชีว ิตใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound