>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เนื่องในวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและพิการในสลัม
 
     
                                    

   ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตรงกับวันที่  9  เมษายน  2558 นับเป็นปีที่ 24   ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมประมาณ 550 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป,สรงน้ำพระสงฆ์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหาร มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม จึงได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงวัยใจกุศล”  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2558  ด้วย และก่อนวันจัดกิจกรรมทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ เพื่อมอบขวัญให้เป็นกำลังใจ และความห่วงใย
   ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบความรักความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมนี้ ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง)  ใบเสร็จของมูลนิธิฯ สามารถลดหย่อนภาษีได้
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1046 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สููงวัยสุขสันต์
 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 วันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวั ยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 54
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound