>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาหารสมวัย
 
อนุบาลดวงประทีปจัดกิจกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพของลูกรัก นั้นคือ มหกรรมด้านโภชนาการสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมในงานจะมีการประกวดหนูร้อยสุขภาพดี กิจกรรมแข่งขันครอบครัวอยู่ดีมีสุข(การทำอาหาร) ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้รับการสนับสนุนจากรายการเชฟกระทะเหล็ก ในงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขานุการ คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตคลองเตย ในการเปิดงานและเป็นกรรมการตัดสิน โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและเปิดงาน 
ด.ช.อชิตะ อุ้ยอิ่มทรัพย์ อายุ 4 ปี 
อนุบาลชั้นปีที่ 2 อาศัยอยู่ที่ชุมชนวัดคลองเตยใน
 ผู้คว้าตำแหน่งที่  1 หนูน้อยสุขภาพดี

   วัดคลองเตยใน  ผู้คว้าตำแหน่งที่
   1 หนูน้อยสุขภาพดี
                                                


วันที่ : 15/01/2561

อ่าน 782 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 ของเล่นสนาม ของเล่นปลอดภัย สร้างโดยเยาวชนในชุมชน
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound