>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 
    
   ท่านเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่าน จอน เจ มัน พร้อมด้วย คุณคิม มึน ยอง ผู้อำนวยการสำนักงานพานิชย์เกาหลีประจำประเทศไทย คุณฮัน จิน สอก ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นำคณะนักธุรกิจชาวเกาหลี และคุณลี ซอ บิน รองอันดับหนึ่งมิสโคเรีย ร่วมทำCSRโดยนำการแสดงChoenwoo และอาหารเกาหลีมาเลี้ยง เด็กๆ และผู้สูงอายุ ที่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-เกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 2276 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 พิธีมอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเส ริมการอ่าน โดยความร่วมมือของ Rotary Club of Toyonaka และสโมสรโรตารีพระนคร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound