>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2558
 
                                  

            เป็นประจำทุกปีที่มูลนิธิดวงประทีปจะจัดกิจกรรมหลายหลายที่มีทั้งสาระและความบันเทิงเพื่อมอบความ
สุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “เด็กสลัม(สนุก)กับ อาหาร วัฒนธรรม ภาษา ASIAN”   โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ ในกลุ่มสมาชิก ASIAN  อาทิ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว ที่อาศัยอยู่ในสลัมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา อาหารซึ่งกันและกัน และมีความสุข  สนุกสนานร่วมกัน      โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม  2558  ณ ลานหน้าอาคารมูลนิธิดวงประทีป

            ในปี 2558  ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคม ASIAN อย่างเต็มตัว   และสลัมคลองเตยก็เป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นแหล่งพักพิงของแรงงานเพื่อนบ้านที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา พม่า หรือแม้กระทั่งลาว เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงของเพื่อนบ้านASIAN   ไม่ว่าจะเป็นภาษา อาหาร วัฒนธรรม การแต่งกาย ที่เด็กๆ ควรรู้     ดังนั้นในวันเด็กแห่งชาติปีนี้มูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรมที่เน้นสาระ ความรู้และความบันเทิงที่เด็กๆ จะได้รับและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้   อีกทั้งได้รับความสุขอย่างเต็มที่ให้สมกับเป็นวันเด็กที่เด็กๆ รอคอย   และมูลนิธิฯ ยังมีความปรารถนาดีที่จะมอบความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาสทุกคนที่อาศัยอยู่ในสลัม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด เพียงขอให้พวกเขาได้รับความสุข ความสำราญ สาระและความรู้ โดยเฉพาะความเอื้ออารีที่มนุษย์ทุกชนเผ่าควรมีให้กันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อมิตรภาพที่ยั่งยืน 

             โดยในวันงานจะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก อาทิ ซุ้มอาหารอาเซียน  ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกประกอบอาหารไทย, ลาว, เวียนนาม, กัมพูชา ได้ด้วยตนเอง ,ซุ้มภาษาอาเซียน,ซุ้มหนูน้อยปลอดภัย, ซุ้มสุขภาพดีทั่วหน้า   เป็นต้น  นอกจากซุ้มกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เด็กๆ จะมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง, การแสดง,การแต่งชุดประจำชาติของตนเอง ซึ่งเด็กจำนวน 2,000 คนในงานจะได้ซึมซับและเรียนรู้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับสาระต่างๆ ที่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่จะเนรมิตลานหน้ามูลนิธิฯ ให้เป็นสวนแห่งความสุขของพวกเขาและเธอ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2107 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 สุขสันต์วันคริสมาร์ต
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound