>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตะ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 โดยในปีนี้คุณครูประทีปได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ี 4 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
   รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่คณะกรรมการการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน จัดขึ้นเพื่อยกย่อง ชมเชย สนับสนุน เสริมสร้างกำลังใจ แก่บุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ และเพื่อเ ป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 120 ท่าน จากทุกสาขาอาชีพ

วันที่ : 03/04/2557

อ่าน 632 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพ ร
 President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 ขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดส่งผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 มอบ"ข้าวคนยาก" เพื่อคนยากไร้ในเมืองและต่างจังหวัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound