>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตะ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 โดยในปีนี้คุณครูประทีปได้รับคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ี 4 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
   รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่คณะกรรมการการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน จัดขึ้นเพื่อยกย่อง ชมเชย สนับสนุน เสริมสร้างกำลังใจ แก่บุคคลตัวอย่างของสังคมและประเทศชาติ และเพื่อเ ป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน  โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 120 ท่าน จากทุกสาขาอาชีพ

วันที่ : 17/01/2560

อ่าน 563 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี
 เริ่มแล้ว ตระเวนแสดงละครหุ่น อบรมการทำหุ่นเพื่อการศึกษา
 รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound