>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
  
      เมื่อวันที่ 24 กันยายน ท่ามกลางเช้าที่อากาศครึ้มฟ้า ครึ้มฝน ศ. นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป ตั้งแถวด้วยความยินดีต้อนรับ มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงค์(คุณบี๋) ภริยาเอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ลงพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึง
ปัญหาในชุมชนน้องๆ อย่างเป็นกันเอง น้องๆ แสดงความขอบคุณ ด้วยการแสดงรำอวยพร และการเต้น ฮูลาฮูบ ด้วยความน่ารักและสดใส

                             

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 2211 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 เพื่อชาวชุมชนเราทำได้ มอบถุงยังชีพ กว่า 550 แก่ 550 ครอบครัว ชุมชนหัวโค้งและชุุมชนร่วมใจพัฒนา 7-12
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ความรักกับวัยรุ่น
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound