>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็ก วันของเด็กๆ
 
     
   วันเด็กแห่งชาติปีนี้ มูลนิธิดวงประทีปจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม หลังวันเด็ก 1 วัน เพื่อให้เด็กๆ ได้ไปร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างๆ กับเพื่อนๆ ต่างชุมชน  และเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเที่ยวงานวันเด็กอย่างเต็มที่ สมกับเป็นวันเด็กที่เด็กๆ รอคอย
  
        ในวันเด็กปีนี้มูลนิธิฯ ได้จัดงานวันเด็กภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยในอาเซียน" เพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กๆ ได้ตื่นตัวพร้อมเข้าประชาคมอาเซียนในอีก 1-2 ปีอันใกล้นี้  โดยฐานกิจกรรมจะเน้นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ภาษาน่ารู้สู่อาเซียน, ความรู้นานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน,ขนมไทยไปอาเซียน  เป็นต้น  โดยในปีนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Elsereine 1 % Club,Friends of the Duang Prateep Foundation(DPF), Germany โดย Mr.Juergen Goepfert , President ,  Gutschow Family & Friends ,Mrs. Brigitte & Mr. Hanspeter Heckendorn และ ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทุนเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้   โดยปีนี้มีเด็กเข้าร้่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน ทำให้ลานหน้ามูลนิธิฯ แน่นถนัดตาตั้งแต่เช้าเริ่มลงทะเบียนไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมง เด็กๆ ก็ยังร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ อย่างสนุกสนาน  บางคนลงชื่อขอแสดงความสามารถบนเวที
 
         นอกจากนี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัล  "บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น"  แก่สมาชิกของโครงการ บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น ที่คณะกรรมการของโครงการฯ ได้ลงเยี่ยมบ้าน ให้คะแนนตามหลักเกณ์ และตัดสินมอบรางวัลให้กับสมาชิกในวันดังกล่าวเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เป็น สมาชิกแล้วก็ดี หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกได้พัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ส่งผลกระทบการเปลียนแปลงของชุมชน หรืออย่างน้อยบริเวณรอบบ้านของตนเอง และเพื่อสร้้างความรัก ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเอง   โดยคุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว
 

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1007 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี57
 ท่านเอกอัครราชฑูตเกาหลีเยือนมูลนิธิฯ
 วันพูดเรื่องเพศ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound