>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สโมสรโรตารี Maruoka มอบรถดับเพลิง
 
 
   สโมสรโรตารี่ Maruoka จากประเทศญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงขนาดเล็กให้กับโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยka มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี มูลนิธิดวงประทีป เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชนแออัด  
   
  
     เช้าวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 56 มูลนิธิฯ ได้จัดงานครบรอบ 35 ปี อย่างเรียบง่าย  พร้อมด้วยอาหารคาว-หวาน ที่ชาวชุมชนร่วมใจกันนำมาเลี้ยงพระ  พร้อมด้วยผู้นำชุมชน  หน่วยงานภาครัญ-เอกชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมและแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย  และที่สำคัญ คือ สมาชิกสโมสรโรตารี่ Maruoka ได้แสดงเจตนารมณ์ขอร่วมงานบุญในวันนี้ด้วย  แม้ว่าจะเป็นเวลาเช้าตรู่ก็ตาม  เพราะอยากเห็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของคนไทยและแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือ Mr. Osamu Izawa อัครราชฑูตญีปุ่นประจำประเทศไทย ก็ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
      เมื่อได้ฤกษ์งามยามกี 9.09 น. พระอาจารย์ได้ทำพิธีเจิมรถดับเพลิงเพื่อเป็นศิริมงคล
แก่อาสาสมัีครช่วยดับเพลิงของโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยได้มีกำลังในในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป


      หลังจากนั้นท่านประธานของสโมสรโรตารี่ Maruoka ได้ทำพิธีมอบรถดับเพลิง โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ศ. นพ. สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถฯ ในครั้งนี้

     นอกจากนี้มีการสาธิตการดับเพลิง โดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากแก๊สรั่ว โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมในการสาธิต เมื่อเสร็จสิ้นการสาธิตแล้ว  ประธานสโมสรโรตารี่ Maruoka  ได้มอบรถจักรยานมือ 2 จำนวน 40 คัน ให้กับผู้นำชุมชน 40 ชุมชน ที่มาร่วมโครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ลดโลกร้อนเมื่อปีก่อน เพื่อใช้ในชุมชนต่อไป 
   


 

เมื่อผู้นำชุมชมได้รับมอบจักรยานแล้วก็ปั่นกลับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม  ในฐานะชาวชุมชนขอขอบคุณมิตรจากแดนไกลที่มอบไมตรีที่ดี ความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมโลกให้ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้องรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากเกิดอัคคีภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น และมอบสิ่งดีๆ ให้เราได้มีส่วนร่วมรักษาโลกใบนี้ให้เราได้อาศัยได้อย่างยาวนาน โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ รักษ์โลกไว้เพื่อลูกหลานต่อไป

      

วันที่ : 29/07/2564

อ่าน 1695 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 ข่าวดีสำหรับเด็กยากจนที่มีปัญหาเรื่องการฟัง
 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 นาวีอินเดียมาเยี่ยมและมอบของให ้เด็กๆ เป็นปีที่ 2
 "กองทุนมิตรผล-บ้านปู" สนับสนุนช่วยโควิด-19
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound