>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 
ขอเชิญท่านมีจิตศรัทธาบริจาค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่่อมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุุมชนแออัดที่มีึความจำเป็นต้องใช้ ผ้าอ้อม เนืองจากมีัความลำบากในการเคลือนย้ายตัว,ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่คุณโสพล ดาลาด หรือคุณวาสนา  สนิทหมื่นไวย โทร.0-2671-4045-8 ต่อ 102,107  หากท่านมีความประสงค์จะลงพื่นที่มอบด้วยตัวเองก็สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ได้ ที่หมายเลขดังกล่าว


วันที่ :1 /04/2557

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 6455 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 ขอเชิญร่วมคอนเสิร์คการกุศล "ใจถึงใจ สู่ผู้ประสบภัยไทย-ญี่ปุ่น" Heart to Heart Slum Concert
 MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 อีกครั้งกับ Hands Across the Water ในปี 2561
 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound