>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • PEPSICO ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับเด็กในชุมชน
 
           
    เปิดโอกาสให้เด็กในโครงการทุนการศึกษาจำนวน 20 ร่วมทำกิจกรรมBuild A Bike กับคณะผู้บริหารจาก PEPSICO ASIA,MIDDLE EAST & AFRICA ด้วยการประกอบรถจักรยานร่วมกันและมอบให้กับเด็กๆ ที่ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ รีสอร์ทแอนด์สปา 
        
    หลังจากได้รับมอบจักรยานเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่จะได้รับจักรยานคันแรก  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ก็รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ และขอขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้และขอขอบคุณบริษัท Diethelm Events เป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานให้เด็กๆ ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ (29-11-55)
                              

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1169 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "งานวันเด็ก" ปี56
 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound