>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • PEPSICO ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับเด็กในชุมชน
 
           
    เปิดโอกาสให้เด็กในโครงการทุนการศึกษาจำนวน 20 ร่วมทำกิจกรรมBuild A Bike กับคณะผู้บริหารจาก PEPSICO ASIA,MIDDLE EAST & AFRICA ด้วยการประกอบรถจักรยานร่วมกันและมอบให้กับเด็กๆ ที่ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ รีสอร์ทแอนด์สปา 
        
    หลังจากได้รับมอบจักรยานเด็กๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่จะได้รับจักรยานคันแรก  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ก็รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ และขอขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้และขอขอบคุณบริษัท Diethelm Events เป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานให้เด็กๆ ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ (29-11-55)
                              

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1564 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาจารย์อรามากิกับนักข่าวชาวญี่ ปุ่นเยี่ยมโครงการนิวัตน์สู่ชีว ิตใหม่
 ชุมชนล็อก 1-2-3 กว่า 10 หลังคาวอด
 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound