>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มหกรรมรวมพลคนรักละครหุ่นและนิทาน จังหวัดนครราชสีมา
 

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ จัดงานมหกรรม “รวมพลคนรักละครหุ่นและนิทาน” ณ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดย Wings of Support เป็นผู้สนับสนุน โดยครั้งนี้มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 แห่ง แบ่งเป็น 2 อำเภอ คือ  1.อำเภอบัวใหญ่ 10 แห่ง     2.อำเภอเสิงสาง 6 แห่ง  แบ่งเป็นกลุ่มละคร 5 กลุ่ม เข้าร่วมประกวดการแสดงละครหุ่นและการเล่านิทานผ้ากันเปื้อน ดังนี้
  อำเภอบัวใหญ่
จำนวน 2 กลุ่ม คือ
     1. บัวใหญ่ 1 มี 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง , โรงเรียนบ้านโคกสะอาด , โรงเรียนบ้าน
         โนนหนองแวง , โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
         ละครหุ่นที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง จระเข้อวดรู้ นิทานผ้ากันเปื้อนที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง เต่าจิ๋วอยากบิน
     2. บัวใหญ่ 2 มี 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา , โรงเรียนบ้านหนองนาโคก , โรงเรียนวัด
         บ้านไร่ , โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ , โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ละครหุ่นที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง หนอนหนังสือ นิทาน
         ผ้ากันเปื้อนที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง เหมียวๆ ไม่อยากเหมียว
     
อำเภอเสิงสาง จำนวน 3 กลุ่ม คือ
    1. เสิงสาง 1 มี 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ , โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ละครหุ่นที่ส่งเข้า 
        ประกวดมีชื่อเรื่อง ตั๋วเครื่องบินพอเพียง นิทานผ้ากันเปื้อนที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง ไข่น้อยอยากมีขา
    2. เสิงสาง 2 มี 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองหิน , โรงเรียนบ้านลำไซกง , โรงเรียนสามัคคีประชา
         สรรค์ ละครหุ่นที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง หนอนน้อยนอนดึก นิทานผ้ากันเปื้อนที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง สุด
         ปลายทางที่เส้นเชือก
    3. เสิงสาง 3 มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองใหญ่พัฒนา ละครหุ่นที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ
        นิทานผ้ากันเปื้อนไม่ได้ส่งเข้าร่วมการประกวด

       โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารโรงงานมันสัปหลัง คุณยลดา หวังศุภกิจโกศล เป็นประธานเปิดงาน แต่ไม่สามารถมาได้จึงส่ง ลูกชายมาแทน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และทางโรงเรียนมีการแสดง 2 ชุด คือ การแสดงดนตรีโปงลางสด  และ การแสดงรำพื้นบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีเปิด ตัวแทนกลุ่ม มาจับฉลากลำดับการประกวดการแสดงละครหุ่นและนิทานผ้ากันเปื้อน
       และในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ กลุ่มที่ชนะเลิศการประกวดการแสดงละครหุ่น คือ กลุ่มเสิงสาง 1 จากชุดละครหุ่นเรื่อง ตั๋วเครื่องบินพอเพียง และกลุ่มที่ชนะเลิศการประกวดการเล่านิทานผ้ากันเปื้อน คือ กลุ่มบัวใหญ่ 1 จากชุดนิทานเรื่อง เต่าจิ๋วอยากบิน ในการประกวดการเล่านิทานผ้ากันเปื้อนนี้ ผู้เล่านั้นล้วนเป็นเด็กนักเรียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 แต่ความสามารถคับแก้วส่วนกลุ่มอื่นๆ นั้น ได้รับรางวัลชมเชย โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับใบเกียรติบัตร และ เงินรางวัลด้วย

วันที่ : 20/09/2564

อ่าน 3246 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม”
 ห้างเทสโก้ โลตัส พระราม 4 คืนกำไร ให้โอกาสเด็กยากไร้
 รื้อและสร้างบ้านใหม่ให้คนยากไร้
 โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound